Η εγγραφή και η παρακολούθηση του συνεδρίου δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους εισηγητές και τους συμμετέχοντες.

Όλοι οι συγγραφείς των εργασιών που θα επιλεγούν να συμπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου θα λάβουν διαμέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βεβαίωση με τα στοιχεία τους και τον τίτλο της εργασίας τους. Επίσης, όλοι οι συμμετέχοντες (μη-συγγραφείς) στις εργασίες του συνεδρίου θα λάβουν διαμέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βεβαίωση παρακολούθησης.

Προεγγραφές Συμμετοχής

Η περίοδος ηλεκτρονικής προεγγραφής στο συνέδριο έχει ολοκληρωθεί. Για την εγγραφή σας στο συνέδριο μπορείτε να απευθυνθείτε στη  Γραμματεία του Συνεδρίου.

Αιτήσεις προεγγραφής εργαστηρίων

1η Ημέρα

  • Αίτηση προεγγραφής εργαστηρίων της 1ης ημέρας του 6ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» (14:00 – 15:30). Οι εγγραφές ολοκληρώθηκαν.
  • Αίτηση προεγγραφής εργαστηρίων της 1ης ημέρας του 6ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» (15:45 – 17:15). Οι εγγραφές ολοκληρώθηκαν.

2η Ημέρα

  • Αίτηση προεγγραφής εργαστηρίων της 2ης ημέρας του 6ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» (14:30 – 16:30). Οι εγγραφές ολοκληρώθηκαν.
  • Αίτηση προεγγραφής εργαστηρίων της 2ης ημέρας του 6ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» (17:00 – 19:00). Οι εγγραφές ολοκληρώθηκαν.

3η Ημέρα

  • Αίτηση προεγγραφής εργαστηρίων της 3ης ημέρας του 6ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» (09:30 – 11:30 & 12:45-14:45). Οι εγγραφές ολοκληρώθηκαν.