Γιώργος Μαγουλάς

Professor of Computer Science, Director of Teaching Quality, Co-Director of the Birkbeck Knowledge Lab, University of London

Τίτλος Ομιλίας

Τεχνητή Νοημοσύνη για την ανάπτυξη ευφυούς λογισμικού μάθησης και διδασκαλίας

Περίληψη

Με την ομιλία μου θα επιχειρήσω μια σύντομη επισκόπηση της ερευνητικής μας εργασίας γύρω από τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαδραστικών περιβαλλόντων μάθησης και διδασκαλίας με χρήση συστημάτων λογισμικού και μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει στα περιβάλλοντα μάθησης και διδασκαλίας να συνδυάζουν απρόσκοπτα αναπαράσταση γνώσης με ικανότητες μάθησης και προσαρμογής. Ταυτόχρονα, προσφέρει τη δυνατότητα χειρισμού της αβεβαιότητας, η οποία συχνά δημιουργείται κατά την αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής, και βοηθά στον σχεδιασμό εκπαιδευτικού λογισμικού που προσφέρει εξατομικευμένη εμπειρία στο χρήστη. Χρησιμοποιώντας παραδείγματα από διάφορα ερευνητικά έργα που  αναπτύχθηκαν στο Knowledge Lab, Birkbeck College, του Πανεπιστημίου του Λονδίνου θα παρουσιάσω μια συνεργιστική προσέγγιση που συνδυάζει τη σχεδίαση λογισμικού, την τεχνητή νοημοσύνη και τις παιδαγωγικές στρατηγικές, με στόχο την ανάπτυξη ευφυούς λογισμικού για τη μοντελοποίηση των μαθητών, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τον σχεδιασμό διά βίου μάθησης.

Σύντομο βιογραφικό

Ο Γιώργος Μαγουλάς είναι Καθηγητής Πληροφορικής και Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας Διδασκαλίας στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και Πληροφοριακών Συστημάτων του Birkbeck College και Συντονιστής του Εργαστηρίου Γνώσης (Birkbeck Knowledge Lab), στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ευφυή περιβάλλοντα μάθησης, τεχνολογίες μάθησης και διδασκαλίας, μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη. Έχει δημοσιεύσει ευρέως σε αυτούς τους τομείς και έχει εκδώσει ειδικά τεύχη σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία. Το έργο του στις περιοχές αυτές έχει λάβει βραβεία από διάφορους φορείς και επιστημονικές ενώσεις, όπως IEEE (2000 και 2008), European Network on Intelligent Technologies for Smart Adaptive Systems (2001 και 2004), International Association for Development of the Information Society (2006), Association for Computing Machinery (2009), και KES International (2010). Είναι Fellow of the Higher Education Academy και μέλος του EPSRC College του Ηνωμένου Βασιλείου.

Προσωπική ιστοσελίδα