Συντονιστική επιτροπή

  • Βουδούρη Αγγελική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Γαλάνη Λία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Γκιόλμας Αριστοτέλης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Ζαράνης Νικόλαος, Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • Καραγιαννίδης Χαράλαμπος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας & ΔΣ ΕΤΠΕ
  • Κουτρομάνος Γεώργιος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Μπράτιτσης Θαρρενός, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας & ΔΣ ΕΤΠΕ