Προσκεκλημένος Ομιλητής

Σας ενημερώνουμε ότι ο προσκεκλημένος ομιλητής του συνεδρίου είναι ο Γιώργος Μαγουλάς, Καθηγητής Πληροφορικής και Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας Διδασκαλίας στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και Πληροφοριακών Συστημάτων του Birkbeck College και Συντονιστής του Εργαστηρίου Γνώσης (Birkbeck Knowledge Lab), στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.