• Υποβολή πλήρων κειμένων για όλες τις κατηγορίες εργασιών: Έως 31 Μαΐου 2019 Έως 9 Ιουνίου 2019
  • Ενημέρωση αποδοχής: 30 Ιουλίου 2019
  • Υποβολή τελικών κειμένων για τα πρακτικά: 8 Σεπτεμβρίου 2019
  • Εγγραφές εισηγητών και συμμετεχόντων: 1 – 15 Οκτωβρίου 2019
  • Διεξαγωγή συνεδρίου: 18 – 20 Οκτωβρίου 2019