Οργανωτική επιτροπή

 • Γεωργιάδης Γεώργιος, ΠΤΔΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Εξαρχάκος Λεωνίδας, ΠΤΔΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Ζάχρου Μάγδα, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση & ΠΤΔΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Καλλιβωκάς Δημήτριος, ΠΤΔΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Καστάνη Αικατερίνη, ΠΤΔΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Κατσόρχης Σταμάτης, ΠΤΔΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Κλειδέρη Ροϊνού Ελένη, ΠΤΔΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ΑΘηνών
 • Κυριαζόπουλος Γιάννης, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση & ΠΤΔΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Λαμπρόπουλος Γεώργιος, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Λάριος Νικόλαος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Μελέτης Δημήτριος, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Προύντζος Δημήτριος, ΠΤΔΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Σιβένας Τρύφων, ΠΤΔΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Σκουφά Μαίρη, ΠΤΔΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών