Το οριστικό πρόγραμμα του Συνεδρίου μπορείτε να το μεταφορτώσετε από τους παρακάτω συνδέσμους:

Πρόγραμμα Συνεδρίου Πλήρες